Instalacja monitoringu

Instalacja monitoringu

Proponujemy wsparcie w przygotowaniu odpowiedniego (dostosowanego do indywidualnych potrzeb) systemu rejestrującego obraz. Mamy świadomość jak dużą rolę w tworzeniu kompleksowego systemu zabezpieczeń pełni telewizja dozorowa dla domów oraz obiektów przemysłowych i firm. Instalacja monitoringu ma na celu rejestrowanie wszystkiego, co się dzieje na otwartym terenie bądź w obiekcie. Nagrania pozwalają uchwycić wszystkie wydarzenia, również ewentualne akty wandalizmu, kradzieży, a niekiedy także przestępstwa. Dzięki temu możliwe jest późniejsze łatwiejsze zidentyfikowanie sprawców. Ponadto wiele osób, mając świadomość, że znajdują się na terenie monitorowanym, powstrzymuje się od dokonania wykroczeń bądź przestępstw.

W zakresie instalacji monitoringu nasza łódzka firma może zaproponować Państwu wybór kamer CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision) na urządzenia IP i AHD. Proponowany przez nas system stanowi telewizja o obwodzie zamkniętym, często stosowana w obiektach przemysłowych. System opiera się na przesyle obrazu z kamer wyznaczonego zestawu monitorów bądź rejestratorów w ograniczonym obszarze. Stosujemy w jej przygotowaniu kamery:

  • IP – jest to już dobrze znany i zakorzeniony na polskim rynku system monitoringu, który jako pierwszy umożliwiał osiąganie monitorowanego obrazu w wysokiej rozdzielczości. Ten rodzaj sytemu pozwala na pracę kamer w sieci LAN, a do zalet należy zaliczyć dodatkowo wysoką jakość obrazy, możliwość zasilania rejestratorów przez PoE, czy znaczną odporność na zakłócenia.
  • AHD – jest to stosunkowo nowa technologia na polskim rynku i określana bywa jako forma ewolucji w technologii analogowej. Istotna działania opera się na tych samych zasadach, czyli obraz z kamery jest przesyłany do rejestratora, natomiast odmienny jest rodzaj sygnały, w jakim kodowany jest obraz – instalacje monitoringu AHD posiadają bowiem przetworniki cyfrowe, w związku z czym następuje przesył sygnału cyfrowego.

W naszej pracy wykorzystujemy sprzęt takich producentów jak Provision ISR, Bosch oraz Vanderbilt. Oprócz kamer mamy w asortymencie także akcesoria i sprzęt niezbędne do stworzenia funkcjonalnej instalacji monitoringu, np. obiektywy, monitory serwisowe, a także urządzenia sieciowe.