Zalety inteligentnych domów

Ogromną zaletą systemu inteligentnego domu jest to, że nie ma potrzeby wydawania kroci na kilometrowe okablowania, oraz kosztowne interfejsy w wielu miejscach w domu, gdyż systemy działają bezprzewodowo, a sterowanie jest zdalne i automatyczne z zaprogramowanego panelu. Kolejne innowacje systemów domów inteligentnych prowadzić będą do powstawania nowych, bardziej zintegrowanych układów. Rozwój od BMS (wczoraj) i IBMS (dziś) do IIBMS (jutro) zmierza w kierunku poprawy pracy systemów domu inteligentnego i do ich powszechnego stosowania. Domy z takimi systemami staną się ekonomiczne, wysoko energooszczędne, oraz ekologiczne w szerokim zakresie.

Dodatkowo układy te zapewnią odpowiednią ochronę informacji i przepływu danych, bezpieczeństwo i ochronę użytkowników na wysokim poziomie, jak również pełną ochronę wszystkich instalacji. Dzięki zastosowaniu systemu inteligentnego domu, zminimalizowane są koszty zużycia energii, oraz ogólne koszty eksploatacji. Domy takie są bardziej atrakcyjne na rynku, pracują w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i posiadają wysoki komfort oraz wygodę w użytkowaniu.

Warto wspomnieć, że projektowane urządzenia systemów zintegrowanych powinny być zawarte w projekcie domu.