Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników udostępniających swoje dane osobowe jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, by powierzone nam dane osobowe były bezpieczne podczas korzystania z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że: 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad zbierania danych przesłanych w formularzu przez użytkownika w serwisie Facebook oraz  informacji odnośnie ochrony Państwa danych osobowych.

Administratorem danych jest:

IT Power Group s.c. B.Maćkowiak B.Chmielewski M.Musiałek spółka cywilna z siedzibą w Łodzi, ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź, posługująca się NIP: 7272824919 oraz REGON: 369319514

Cel przetwarzania:

IT Power Group s.c. przetwarza dane osobowe Użytkowników  tylko w celu kontaktowania się z użytkownikiem i przeprowadzenia bezpłatnego audytu energetycznego. 

Rodzaj danych:

IT Power Group s.c.  przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

Dane osobowe przesłane w formularzu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w tym wypadku w celu skontaktowania się z użytkownikiem. 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności pozostajemy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Waszą zgodą, wyrażoną w chwili wysłania formularza.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  • Wiadomości e-mail na adres: biuro@itpowergroup.eu
  • Telefonicznie: +48 692 623 541
  • Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
  • listownie na adres: IT Power Group s.c. 93-418 Łódź, ul. Starorudzka 12E