Światłowody POPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Jesteśmy skupieni na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego IT. Dzięki wytrwałości oraz ciężkiej pracy zdobyliśmy zaufanie, które umożliwiło nam partycypację w unijnym programie dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa, czyli Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Wykonujemy zlecenia dla spółki, która została powołana przez koncern NOKIA do tego rozwojowego przedsięwzięcia. Jest to projekt, którego celem jest zminimalizowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu przy jak najwyższych parametrach technicznych oraz wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Projekt POPC zakłada prace związane z budową infrastruktury światłowodowej:

  • począwszy od prac ziemnych (wykonywanie wykopów, przecisków),
  • poprzez budowę zasilania urządzeń aktywnych wchodzących w skład sieci,
  • budowanie światłowodowych linii napowietrznych, będących szkieletem całej sieci,
  • na podłączaniu klienta końcowego skończywszy.

W planach firmy jest również nawiązanie współpracy na etapie utrzymania całej, nowo wybudowanej sieci w dwóch dziedzinach. Części pasywnej, czyli dbaniu o poprawność działania warstwy fizycznej. Polega to na usuwaniu awarii powstałych na skutek zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Warstwy aktywnej, która dotyczy konfiguracji urządzeń OLT, ONT oraz zarządzanie użytkownikami.